Sponsored Servers
Rank Server Players Types

Minecraft Sweden Servers

Rank Server Players Types
AeriaMC # 1

# 1 AeriaMC 0/25

AeriaMC

online play.aeriamc.net

0/25 SurvivalEconomyMCMMOPvE
Oggies # 2

# 2 Oggies 0/100

Oggies

online oggies.mcpro.io

0/100 Mini GamesEconomyPvPParkour